Skip to main content

Autohton značenje

šta znači Autohton

Na latinici: Definicija i značenje reči Autohton (od grčke reči: autć-chthon) prastanovnik, starosedelac uroćenik.

Reč Autohton sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. аутћ-цхтхон) прастановник, староседелац уроћеник.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a