Skip to main content

Autokar značenje

šta znači Autokar

Na latinici: Definicija i značenje reči Autokar (od grčke reči: autos, eng. sag,od italijanske reči: saggo kola) otvoreni autobus za 40 i više osoba.

Reč Autokar sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. аутос, енг. саг, итал. сагго кола) отворени аутобус за 40 и више особа.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a