Skip to main content

Autokefalan značenje

šta znači Autokefalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Autokefalan (od grčke reči: autos, kephale glava) samostalan, nezavisan, sam svoj.

Reč Autokefalan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. аутос, кепхале глава) самосталан, независан, сам свој.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a