Skip to main content

Autokratski značenje

šta znači Autokratski

Na latinici: Definicija i značenje reči Autokratski (od grčke reči:) u gospodarstvu neograni-čen, samodržački.

Reč Autokratski sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч.) у господарству неограни-чен, самодржачки.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a