Skip to main content

Autokritika značenje

šta znači Autokritika

Na latinici: Definicija i značenje reči Autokritika (od grčke reči: autos, kritike) samokritika, ocenjivanje samoga sebe, ocenjivanje svojih sopstvenih spisa, tvorevina, postupaka.

Reč Autokritika sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. аутос, критике) самокритика, оцењивање самога себе, оцењивање својих сопствених списа, творевина, поступака.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a