Skip to main content

Autologaja značenje

šta znači Autologaja

Na latinici: Definicija i značenje reči Autologaja (od grčke reči: autos, logia) retorika: stvarni govor, za razliku od slikovitog; odnos prema samom sebi, vladanje sobom, samostalnost.

Reč Autologaja sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аутос, логиа) рет. стварни говор, за разлику од сликовитог; однос према самом себи, владање собом, самосталност.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a