Skip to main content

Automacija značenje

šta znači Automacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Automacija (od grčke reči: automatos koji se kreće sam od sebe) tehnika upravljanja i regulisanja proizvodnog procesa automatima

Reč Automacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аутоматос који се креће сам од себе) техника управљања и регулисања производног процеса аутоматима


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a