Skip to main content

Automahija značenje

šta znači Automahija

Na latinici: Definicija i značenje reči Automahija (od grčke reči: autos sam, »nahomai protivreči™) protivrečnost sa samim sobom (u govoru, mišljenju i pisanju).

Reč Automahija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аутос сам, »нахомаи противречи™) противречност са самим собом (у говору, мишљењу и писању).


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a