Skip to main content

Automat značenje

Šta znači Automat


Automat

latinica:

Definicija i značenje reči Automat (od grčke reči: automatos koji se kreće sam od sebe, autos sam, maomai tražiti žudeti) fizika: samokret, aparat koji sam dejstvuje pod izvesnim uslovima, npr. vaga, kišobran, nož, puška; za čoveka: onaj koji liči na stvar, bezvoljnik, besvesnik, glupak; zvekan; fil. biće koje nema duše, to jest životinja (kod Dekarta).

Reč Automat napisana unazad: tamotua

Automat se sastoji od 7 slova.

sta je Automat

Slično:
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklos...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima...
Autohirija dizanje ruke na sama sebe, samoubistvo....
Sve reči na slovo a