Skip to main content

Automatika značenje

šta znači Automatika

Na latinici: Definicija i značenje reči Automatika (od grčke reči: automatikos koji se kreće sam od sebe) naučno-tehnička disciplina koja proučava sisteme za regulisanje i upravljanje tehnološkim procesima.

Reč Automatika sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аутоматикос који се креће сам од себе) научно-техничка дисциплина која проучава системе за регулисање и управљање технолошким процесима.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a