Skip to main content

Automatizam značenje

šta znači Automatizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Automatizam (od grčke reči: automatos) nauka o samokretanju, učenje da se radnja i kretanja životinja ne upravljaju svešću, već čisto fiziološkim uzrocima; samokretljivost, samokretanje

Reč Automatizam sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. аутоматос) наука о самокретању, учење да се радња и кретања животиња не управл>ају свешћу, већ чисто физиолошким узроцима; самокретљивост, самокретање


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a