Skip to main content

Automatizirati

Šta znači Automatizirati


Automatizirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Automatizirati (od grčke reči:, od francuske reči: automatiser) pretvoriti u mašinu, učiniti da neko radi kao automat, lišiti samoradnje.

Reč Automatizirati napisana unazad: itarizitamotua

Automatizirati se sastoji od 14 slova.

sta je Automatizirati

Slično:
Šta znači Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf...
Šta znači Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek...
Šta znači Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklos...
Šta znači Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Šta znači Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima...
Šta znači Autohirija dizanje ruke na sama sebe, samoubistvo....