Skip to main content

Automatizirati značenje

šta znači Automatizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Automatizirati (od grčke reči:,od francuske reči: automatiser) pretvoriti u mašinu, učiniti da neko radi kao automat, lišiti samoradnje.

Reč Automatizirati sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч., фр. аутоматисер) претворити у машину, учинити да неко ради као аутомат, лишити саморадње.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a