Skip to main content

Automatograf značenje

šta znači Automatograf

Na latinici: Definicija i značenje reči Automatograf (od grčke reči: autos sam, maomai, grapho) pskh. aparat koji automatski beleži nehotične pokrete

Reč Automatograf sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. аутос сам, маомаи, грапхо) пскх. апарат који аутоматски бележи нехотичне покрете


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a