Skip to main content

Automatski

Šta znači Automatski


Automatski značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Automatski (od grčke reči: automatos) samokretan, mahinalan, mehanički, koji sam od sebe radi, koji radi bez učešća svoje volje i razuma; automatski pokreti pskh nehotični i nesvesni pokreti, koji nastaju usled neposrednog nadražaja jednog nervnog centra.

Reč Automatski napisana unazad: ikstamotua

Automatski se sastoji od 10 slova.

sta je Automatski

Slično:
Šta znači Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf...
Šta znači Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek...
Šta znači Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklos...
Šta znači Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Šta znači Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima...
Šta znači Autohirija dizanje ruke na sama sebe, samoubistvo....