Skip to main content

Automobil

Šta znači Automobil


Automobil značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Automobil (od grčke reči: autos, latinski mobilis pokretan, pokretljiv) kola koja se tobože sama kreću, to jest kola koja se kreću pomoću motora kojeg pokreću benzin, nafta ili elektricitet; motorni čamac; isto znači i auto.

Reč Automobil napisana unazad: libomotua

Automobil se sastoji od 9 slova.

sta je Automobil

Slično:
Šta znači Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf...
Šta znači Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek...
Šta znači Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklos...
Šta znači Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Šta znači Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima...
Šta znači Autohirija dizanje ruke na sama sebe, samoubistvo....