Skip to main content

Automobilist(a) značenje

šta znači Automobilist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Automobilist(a) (od grčke reči:, latinski) onaj koji tera automobil, koji radi automobile, koji se bavi automobilom kao sportom.

Reč Automobilist(a) sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (грч., лат.) онај који тера аутомобил, који ради аутомобиле, који се бави аутомобилом као спортом.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a