Skip to main content

Automobilizam značenje

šta znači Automobilizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Automobilizam (od grčke reči: autos, latinski mobilis) sve što se odnosi na građenje automobila; putovanje automobilom, teranje automobila, automobilski sport.

Reč Automobilizam sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. аутос, лат. мобилис) све што се односи на грађење аутомобила; путовање аутомобилом, терање аутомобила, аутомобилски спорт.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a