Skip to main content

Autoniktobatija značenje

šta znači Autoniktobatija

Na latinici: Definicija i značenje reči Autoniktobatija (od grčke reči: autos, puh, nyktos noć, baino idem)medicina: v. autosomnambulizam.

Reč Autoniktobatija sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (грч. аутос, пух, нyктос ноћ, баино идем) мед. в. аутосомнамбулизам.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a