Skip to main content

Autonomist(a) značenje

šta znači Autonomist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Autonomist(a) (od grčke reči:) pristalica samouprave, pristalica samozakonodavstva.

Reč Autonomist(a) sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч.) присталица самоуправе, присталица самозаконодавства.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a