Skip to main content

Autonomni nervni sistem značenje

šta znači Autonomni nervni sistem

Na latinici: Definicija i značenje reči Autonomni nervni sistem v. vegetativni živčani sistem.

Reč Autonomni nervni sistem sastoji se od 23 slova.

На Ћирилици: в. вегетативни живчани систем.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a