Skip to main content

Autopatija značenje

šta znači Autopatija

Na latinici: Definicija i značenje reči Autopatija (od grčke reči: autos, pascho iskusim, autopadeia) sopstveno osećanje, lično iskustvo.

Reč Autopatija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аутос, пасцхо искусим, аутопадеиа) сопствено осећање, лично искуство.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a