Skip to main content

Autoportret značenje

šta znači Autoportret

Na latinici: Definicija i značenje reči Autoportret (od grčke reči: autos,od francuske reči: portrait slika ličnosti)umetnost: slika, skulptura ili crtež na kome je umetnik izradio sam sebe. (Najpoznatiji: Rafael, Rembrant, Tici-jan, Tintoreto i dr.).

Reč Autoportret sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. аутос, фр. портраит слика личности) ум. слика, скулптура или цртеж на коме је уметник израдио сам себе. (Најпознатији: Рафаел, Рембрант, Тици-јан, Тинторето и др.).


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a