Skip to main content

Autopsija značenje

Šta znači Autopsija


Autopsija

latinica:

Definicija i značenje reči Autopsija (od grčke reči: autos, opsis gledanje, viđenje) 1. samo gledanje, gledanje (ili viđenje) svojim (ili rođenim) očima, lično posmatranje; 2. medicina: pregled, otvaranje ili rasecanje leša da bi se utvrdio uzrok smrti.

Reč Autopsija napisana unazad: ajispotua

Autopsija se sastoji od 9 slova.

sta je Autopsija

Slično:
Šta znači Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf...
Šta znači Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek...
Šta znači Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklos...
Šta znači Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Šta znači Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima...
Šta znači Autohirija dizanje ruke na sama sebe, samoubistvo....