Skip to main content

Autor značenje

šta znači Autor

Na latinici: Definicija i značenje reči Autor (latinski augere, auctor tvorac, začetnik,od francuske reči: auteur) pisac, tvorac nekog književ-nog, naučnog ili umetničkog dela; pronalazač; autorsko pravo isključivo pravo književnika, umetnika, naučenjaka, pro-nalazača da mogu moralno i ekonomski iskorišćavaš svoje duhovne tvorevine (s obzirom na objavljivane, prevođenje i umnožavanje njihovih dela);isto znači i auktor

Reč Autor sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. аугере, ауцтор творац, зачетник, фр. аутеур) писац, творац неког књижев-ног, научног или уметничког дела; проналазач; ауторско право искључиво право књижевника, уметника, научењака, про-налазача да могу морално и економски искоришћаваш своје духовне творевине (с обзиром на објављиване, превођење и умножавање њихових дела); уп. ауктор


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a