Skip to main content

Autor značenje

Šta znači Autor


Autor

latinica:

Definicija i značenje reči Autor (latinski augere, auctor tvorac, začetnik, od francuske reči: auteur) pisac, tvorac nekog književnog, naučnog ili umetničkog dela; pronalazač; autorsko pravo isključivo pravo književnika, umetnika, naučenjaka, pronalazača da mogu moralno i ekonomski iskorišćavaš svoje duhovne tvorevine (s obzirom na objavljivane, prevođenje i umnožavanje njihovih dela); isto znači i auktor

Reč Autor napisana unazad: rotua

Autor se sastoji od 5 slova.

sta je Autor

Slično:
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklos...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima...
Autohirija dizanje ruke na sama sebe, samoubistvo....
Sve reči na slovo a