Skip to main content

Autoritativan značenje

šta znači Autoritativan

Na latinici: Definicija i značenje reči Autoritativan (latinski auctor, tvorac, začet-nik) koji se osniva na autoritetu, koji hoće i može da nametne svoju volju ili mišljenje; merodavan, nadležan, pozvan, ugledan; autoritativni država nedemo-kratsko državno uređenje kod koga se vlada po principu vojne discipline, sa autoritetom odozgo i sa poslušnošću odozdo: naređenjima vođstva mora se bezuslovno pokoravati, čak kad su i pogrešna, jer je održavanje reda važnije od suzbijanja po-grešnosti; takve su, npr., države bile: Musolinijeva fašistička Italija i Hitlerove nacistička Nemačka.

Reč Autoritativan sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. ауцтор, творац, зачет-ник) који се оснива на ауторитету, који хоће и може да наметне своју вољу или мишљење; меродаван, надлежан, позван, угледан; ауторитативни држава недемо-кратско државно уређење код кога се влада по принципу војне дисциплине, са ауторитетом одозго и са послушношћу одоздо: наређењима вођства мора се безусловно покоравати, чак кад су и погрешна, јер је одржавање реда важније од сузбијања по-грешности; такве су, нпр., државе биле: Мусолинијева фашистичка Италија и Хитлерове нацистичка Немачка.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a