Skip to main content

Autorizovati značenje

šta znači Autorizovati

Na latinici: Definicija i značenje reči Autorizovati (latinski,od francuske reči:) ovlastiti, odobri-ti, opunomoćiti; autorizovan prevod, prevod nekog književnog ili naučnog dela sa dopuštenjem njegovog pisca.

Reč Autorizovati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат., фр.) овластити, одобри-ти, опуномоћити; ауторизован превод, превод неког књижевног или научног дела са допуштењем његовог писца.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a