Skip to main content

Autorotacija značenje

šta znači Autorotacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Autorotacija (od grčke reči: autos sam, latinski rotatio okretanje) samookretanje, samoobrtanje; autorotacija krila aaij. obrtanje krila oko vertikalne ose, npr. kod akrobatskog leta „kovit".

Reč Autorotacija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. аутос сам, лат. ротатио окретање) самоокретање, самообртање; ауторотација крила ааиј. обртање крила око вертикалне осе, нпр. код акробатског лета „ковит".


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a