Skip to main content

Autoseroterapija značenje

šta znači Autoseroterapija

Na latinici: Definicija i značenje reči Autoseroterapija (od grčke reči: autos, therapefa, latinski serum) ned. lečenje ubrizgavanjem seruma uzetog od samog bolesnika, npr. kod zapaljenja plućne maramice itd.

Reč Autoseroterapija sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (грч. аутос, тхерапефа, лат. серум) нед. лечење убризгавањем серума узетог од самог болесника, нпр. код запаљења плућне марамице итд.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a