Skip to main content

Autoshedijastički značenje

šta znači Autoshedijastički

Na latinici: Definicija i značenje reči Autoshedijastički (od grčke reči: autoschediazo bez pripreme učinim) bez pripreme, na brzu ruku, improvizirano.

Reč Autoshedijastički sastoji se od 17 slova.

На Ћирилици: (грч. аутосцхедиазо без припреме учиним) без припреме, на брзу руку, импровизирано.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a