Skip to main content

Autosugestija značenje

šta znači Autosugestija

Na latinici: Definicija i značenje reči Autosugestija (od grčke reči: autos, latinski suggerere uli-ti kome što u glavu, nadahnuta koga čim) samouplivisanje, samoubećivanje, uticanje na samoga sebe; sticanje pogrešnog, nametnutog suda na osnovu sopstvenih pogrešnih predstava; psihologiji: sadržaji svesti koji se pojavljuju putem autohipnoze.

Reč Autosugestija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. аутос, лат. суггерере ули-ти коме што у главу, надахнута кога чим) самоупливисање, самоубећивање, утицање на самога себе; стицање погрешног, наметнутог суда на основу сопствених погрешних представа; псих. садржаји свести који се појављују путем аутохипнозе.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a