Skip to main content

Autoteizam značenje

šta znači Autoteizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Autoteizam (od grčke reči: autos sam, thećs bog) obožavanje samoga sebe, smatranje sebe samoga bogom.

Reč Autoteizam sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аутос сам, тхећс бог) обожавање самога себе, сматрање себе самога богом.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a