Skip to main content

Autoterapija značenje

šta znači Autoterapija

Na latinici: Definicija i značenje reči Autoterapija (od grčke reči: autćs sam, therapeia lečenje) ned. lečenje samoga sebe prirodnim sredstvima

Reč Autoterapija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. аутћс сам, тхерапеиа лечење) нед. лечење самога себе природним средствима


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a