Skip to main content

Autotrofan značenje

šta znači Autotrofan

Na latinici: Definicija i značenje reči Autotrofan (od grčke reči: autćs, trophe hrana) koji sam sebe hrani; autotrofne biljke bog. v. pod heterotrofai.

Reč Autotrofan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аутћс, тропхе храна) који сам себе храни; аутотрофне биљке бог. в. под хетеротрофаи.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a