Skip to main content

Autotrofija značenje

šta znači Autotrofija

Na latinici: Definicija i značenje reči Autotrofija (od grčke reči:)biologija: svojstvo svih hloro-filnih (zelenih) biljaka i malog broja bakterija da se mogu ishranjivati i izgra-ćivati isključivo iz anorganskih je-dinjenja sredine u kojoj žive;suprotno: alotro-fija, heterotrofija.

Reč Autotrofija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч.) биол. својство свих хлоро-филних (зелених) биљака и малог броја бактерија да се могу исхрањивати и изгра-ћивати искључиво из анорганских је-дињења средине у којој живе; супр. алотро-фија, хетеротрофија.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a