Skip to main content

Aviceptologija značenje

Šta znači Aviceptologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aviceptologija (latinski avis ptica, capio hvatam, od grčke reči: logfa nauka) veština hvatanja ptica

Reč Aviceptologija napisana unazad: ajigolotpeciva

Aviceptologija se sastoji od 14 slova.

Šta je Aviceptologija

На Ћирилици: (лат. авис птица, цапио хватам, грч. логфа наука) вештина хватања птица

Slično: 
Avimato muz. živahno, oživljeno, oduševljeno...
Aviceptologija veština hvatanja ptica...
Avitum bonum prav. dedovsko, tj. porodično imanje...
Aviofon ani/ telefon od gumenih cevi koji služi, kad je avion u letu, za ve...
Aviostrada vazdušni put ....
Aviopark svi avioni neke vazduhoplovne institucije,...
Sve reči na slovo a