Skip to main content

Avimato značenje

šta znači Avimato

Na latinici: Definicija i značenje reči Avimato (ital. anima to) muz. živahno, oživljeno, oduševljeno

Reč Avimato sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. анима то) муз. живахно, оживљено, одушевљено


Avimato muz. živahno, oživljeno, oduševljeno...
Aviceptologija veština hvatanja ptica...
Avitum bonum prav. dedovsko, tj. porodično imanje...
Aviofon ani/ telefon od gumenih cevi koji služi, kad je avion u letu, za ve...
Aviostrada vazdušni put ....
Aviopark svi avioni neke vazduhoplovne institucije,...
Sve reči na slovo a