Skip to main content

Aviofon značenje

šta znači Aviofon

Na latinici: Definicija i značenje reči Aviofon (fr. avion, od grčke reči: phone glas) ani/ telefon od gumenih cevi koji služi, kad je avion u letu, za vezu izmeñu pileta i izviñača.

Reč Aviofon sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. авион, грч. пхоне глас) ани/ телефон од гумених цеви који служи, кад је авион у лету, за везу измеñу пилета и извиñача.


Avimato muz. živahno, oživljeno, oduševljeno...
Aviceptologija veština hvatanja ptica...
Avitum bonum prav. dedovsko, tj. porodično imanje...
Aviofon ani/ telefon od gumenih cevi koji služi, kad je avion u letu, za ve...
Aviostrada vazdušni put ....
Aviopark svi avioni neke vazduhoplovne institucije,...
Sve reči na slovo a