Skip to main content

Avidan značenje

šta znači Avidan

Na latinici: Definicija i značenje reči Avidan (latinski avidus) lakom, gramžljiv; žu-den, željan; pohlepan; proždrljiv.

Reč Avidan sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. авидус) лаком, грамжљив; жу-ден, жељан; похлепан; прождрљив.


Avimato muz. živahno, oživljeno, oduševljeno...
Aviceptologija veština hvatanja ptica...
Avitum bonum prav. dedovsko, tj. porodično imanje...
Aviofon ani/ telefon od gumenih cevi koji služi, kad je avion u letu, za ve...
Aviostrada vazdušni put ....
Aviopark svi avioni neke vazduhoplovne institucije,...
Sve reči na slovo a