Skip to main content

Avijacija značenje

šta znači Avijacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Avijacija (fr. aviation, latinski a vis ptica) kretanje po vazduhu pomoću aparata koji su teži od vazduha (avion, helikopter islično:); vazdušna flota, vazdušne snage.

Reč Avijacija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. авиатион, лат. а вис птица) кретање по ваздуху помоћу апарата који су тежи од ваздуха (авион, хеликоптер и сл.); ваздушна флота, ваздушне снаге.


Avimato muz. živahno, oživljeno, oduševljeno...
Aviceptologija veština hvatanja ptica...
Avitum bonum prav. dedovsko, tj. porodično imanje...
Aviofon ani/ telefon od gumenih cevi koji služi, kad je avion u letu, za ve...
Aviostrada vazdušni put ....
Aviopark svi avioni neke vazduhoplovne institucije,...
Sve reči na slovo a