Skip to main content

Avijatika značenje

šta znači Avijatika

Na latinici: Definicija i značenje reči Avijatika (od latinske reči: aviatica) v. avijacija

Reč Avijatika sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. авиатица) в. авијација


Avimato muz. živahno, oživljeno, oduševljeno...
Aviceptologija veština hvatanja ptica...
Avitum bonum prav. dedovsko, tj. porodično imanje...
Aviofon ani/ telefon od gumenih cevi koji služi, kad je avion u letu, za ve...
Aviostrada vazdušni put ....
Aviopark svi avioni neke vazduhoplovne institucije,...
Sve reči na slovo a