Skip to main content

Avikultura značenje

šta znači Avikultura

Na latinici: Definicija i značenje reči Avikultura (latinski avis ptica, cultura gajen>e) gajenja ptica, gajenje živine

Reč Avikultura sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. авис птица, цултура гајен>е) гајења птица, гајење живине


Avimato muz. živahno, oživljeno, oduševljeno...
Aviceptologija veština hvatanja ptica...
Avitum bonum prav. dedovsko, tj. porodično imanje...
Aviofon ani/ telefon od gumenih cevi koji služi, kad je avion u letu, za ve...
Aviostrada vazdušni put ....
Aviopark svi avioni neke vazduhoplovne institucije,...
Sve reči na slovo a