Skip to main content

Aviokonstruktor značenje

šta znači Aviokonstruktor

Na latinici: Definicija i značenje reči Aviokonstruktor (latinski avis, constructio grañenje) stručno lice koje se bavi gradnjom aparata za letenje.

Reč Aviokonstruktor sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (лат. авис, цонструцтио граñење) стручно лице које се бави градњом апарата за летење.


Avimato muz. živahno, oživljeno, oduševljeno...
Aviceptologija veština hvatanja ptica...
Avitum bonum prav. dedovsko, tj. porodično imanje...
Aviofon ani/ telefon od gumenih cevi koji služi, kad je avion u letu, za ve...
Aviostrada vazdušni put ....
Aviopark svi avioni neke vazduhoplovne institucije,...
Sve reči na slovo a