Skip to main content

Aviomehaničar značenje

šta znači Aviomehaničar

Na latinici: Definicija i značenje reči Aviomehaničar (latinski avis, od grčke reči: mechanikos) stručno lice koje sklapa i popravlja aparate za letenje

Reč Aviomehaničar sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. авис, грч. мецханикос) стручно лице које склапа и поправл>а апарате за летење


Avimato muz. živahno, oživljeno, oduševljeno...
Aviceptologija veština hvatanja ptica...
Avitum bonum prav. dedovsko, tj. porodično imanje...
Aviofon ani/ telefon od gumenih cevi koji služi, kad je avion u letu, za ve...
Aviostrada vazdušni put ....
Aviopark svi avioni neke vazduhoplovne institucije,...
Sve reči na slovo a