Skip to main content

Aviza značenje

šta znači Aviza

Na latinici: Definicija i značenje reči Aviza (ital. awiso, latinski ad za, visus gledanje, pogled)trgovina: izveštaj o poslatoj robi ili novcu; avizna laña poštanska laña za brzo prenošenje važnih vesti.

Reč Aviza sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (итал. аwисо, лат. ад за, висус гледање, поглед) трг. извештај о послатој роби или новцу; авизна лаñа поштанска лаñа за брзо преношење важних вести.


Avimato muz. živahno, oživljeno, oduševljeno...
Aviceptologija veština hvatanja ptica...
Avitum bonum prav. dedovsko, tj. porodično imanje...
Aviofon ani/ telefon od gumenih cevi koji služi, kad je avion u letu, za ve...
Aviostrada vazdušni put ....
Aviopark svi avioni neke vazduhoplovne institucije,...
Sve reči na slovo a