Skip to main content

Avizacio de perjurio vitando značenje

šta znači Avizacio de perjurio vitando

Na latinici: Definicija i značenje reči Avizacio de perjurio vitando o (od latinske reči: avisatio de perjurio vitando)pravo: opomena sudije kojom se nekome savetuje da se kloni polaganja lažne zakletve.

Reč Avizacio de perjurio vitando sastoji se od 28 slova.

На Ћирилици: о (нлат. ависатио де перјурио витандо) прав. опомена судије којом се некоме саветује да се клони полагања лажне заклетве.


Avimato muz. živahno, oživljeno, oduševljeno...
Aviceptologija veština hvatanja ptica...
Avitum bonum prav. dedovsko, tj. porodično imanje...
Aviofon ani/ telefon od gumenih cevi koji služi, kad je avion u letu, za ve...
Aviostrada vazdušni put ....
Aviopark svi avioni neke vazduhoplovne institucije,...
Sve reči na slovo a