Skip to main content

Avizacio de perjurio vitando značenje

šta znači Avizacio de perjurio vitando

Na latinici: Definicija i značenje reči Avizacio de perjurio vitando o (od latinske reči: avisatio de perjurio vitando)pravo: opomena sudije kojom se nekome savetuje da se kloni polaganja lažne zakletve.

Reč Avizacio de perjurio vitando napisana unazad: odnativ oirujrep ed oicazivA i sastoji se od 28 slova.

На Ћирилици: о (нлат. ависатио де перјурио витандо) прав. опомена судије којом се некоме саветује да се клони полагања лажне заклетве.

Slično: 
Avimato muz. živahno, oživljeno, oduševljeno...
Aviceptologija veština hvatanja ptica...
Avitum bonum prav. dedovsko, tj. porodično imanje...
Aviofon ani/ telefon od gumenih cevi koji služi, kad je avion u letu, za ve...
Aviostrada vazdušni put ....
Aviopark svi avioni neke vazduhoplovne institucije,...
Sve reči na slovo a