Skip to main content

Avizirati značenje

šta znači Avizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Avizirati (od latinske reči: avisare,od italijanske reči: awisare,od francuske reči: aviser) izvestiti, izveštavati, obavestiti, obaveštavate, javiti, javljati

Reč Avizirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. ависаре, итал. аwисаре, фр. ависер) известити, извештавати, обавестити, обавештавате, јавити, јављати


Avimato muz. živahno, oživljeno, oduševljeno...
Aviceptologija veština hvatanja ptica...
Avitum bonum prav. dedovsko, tj. porodično imanje...
Aviofon ani/ telefon od gumenih cevi koji služi, kad je avion u letu, za ve...
Aviostrada vazdušni put ....
Aviopark svi avioni neke vazduhoplovne institucije,...
Sve reči na slovo a