Skip to main content

Avizo značenje

šta znači Avizo

Na latinici: Definicija i značenje reči Avizo (ital. awiso) lañica (ili: čamac) za izvepggavan>e, izvidnički brod, avizna laña; v. aviza

Reč Avizo sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (итал. аwисо) лаñица (или: чамац) за извепггаван>е, извиднички брод, авизна лаñа; в. авиза


Avimato muz. živahno, oživljeno, oduševljeno...
Aviceptologija veština hvatanja ptica...
Avitum bonum prav. dedovsko, tj. porodično imanje...
Aviofon ani/ telefon od gumenih cevi koji služi, kad je avion u letu, za ve...
Aviostrada vazdušni put ....
Aviopark svi avioni neke vazduhoplovne institucije,...
Sve reči na slovo a