Skip to main content

Azurala značenje

šta znači Azurala

Na latinici: Definicija i značenje reči Azurala (arap.,od turske reči: hazir ola) spremajte se, budite pripravni, na noge!

Reč Azurala sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (арап., тур. хазир ола) спремајте се, будите приправни, на ноге!


Azurit tin. plav mineral, karbonat bakra....
Azurii vrsta plave boje....
Azurala spremajte se, budite pripravni, na noge!...
Ažurirati šupljikati, praviti šupljike; obaviti posao na vreme. ...
Ažuran tačan i brz u poslu, onaj koji svršava povereni mu posao na vreme....
Ažur azur l. plavetnilo, plava boja neba, nebesko plavetnilo. azur 2. s...
Sve reči na slovo a