Skip to main content

Ažurirati značenje

šta znači Ažurirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Ažurirati (fr. ajour) šupljikati, praviti šupljike; obaviti posao na vreme.

Reč Ažurirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. ајоур) шупљикати, правити шупљике; обавити посао на време.


Azurit tin. plav mineral, karbonat bakra....
Azurii vrsta plave boje....
Azurala spremajte se, budite pripravni, na noge!...
Ažurirati šupljikati, praviti šupljike; obaviti posao na vreme. ...
Ažuran tačan i brz u poslu, onaj koji svršava povereni mu posao na vreme....
Ažur azur l. plavetnilo, plava boja neba, nebesko plavetnilo. azur 2. s...
Sve reči na slovo a