Skip to main content

Ažuran značenje

šta znači Ažuran

Na latinici: Definicija i značenje reči Ažuran (fr. a jour) tačan i brz u poslu, onaj koji svršava povereni mu posao na vreme.

Reč Ažuran sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. а јоур) тачан и брз у послу, онај који свршава поверени му посао на време.


Azurit tin. plav mineral, karbonat bakra....
Azurii vrsta plave boje....
Azurala spremajte se, budite pripravni, na noge!...
Ažurirati šupljikati, praviti šupljike; obaviti posao na vreme. ...
Ažuran tačan i brz u poslu, onaj koji svršava povereni mu posao na vreme....
Ažur azur l. plavetnilo, plava boja neba, nebesko plavetnilo. azur 2. s...
Sve reči na slovo a